top of page
Twister.png
Spring 2.png
Spring.png
Foto site.png

Lerend bewegen, bewegen om te leren? 

Dat bewegen goed is voor de lichamelijke gezondheid weten we allemaal. Hoewel op veel scholen gymnastiek- en zwemlessen tegenwoordig komen te vervallen, blijkt uit recent onderzoek dat bewegen juist gunstige effecten kan hebben op de schoolprestaties van kinderen (Lees & Hopkins, 2013; Singh et al., 2012; Verburgh et al., 2014). Nader onderzoek is nodig om de precieze effecten te achterhalen, wat we echter al wel kunnen stellen is dat extra bewegen op school zeker geen kwaad kan en niet ten koste gaat van de cognitieve prestaties van kinderen.

Bewegend leren is namelijk heel stimulerend voor de hersenen. Het bevorderen van lichamelijke activiteit bij verschillende lessen zorgt ervoor dat basisschoolkinderen geconcentreerder zijn en sneller nieuwe vaardigheden aanleren. Een groot voordeel hierbij is dat ze ook nog fysiek actief zijn, in plaats van uren achter hun bureau te zitten.

Wij zijn ervan overtuigd dat bewegend leren van toegevoegde waarde is in het onderwijs en hebben daarom unieke leermatten ontwikkeld om dit mogelijk te maken. Lees meer over hoe en waarom wij bewegend leren in de praktijk toepassen.

Voor een onderzoek en motiverend verhaal uit de praktijk, zie de pagina over ons.

bottom of page