top of page
Spring 2.png
Twister.png
Spring.png
Foto site.png

Welkom op Leer-bewegend.nl!

Even voorstellen: mijn naam is Lucas Stuijver. In september 2019 ben ik mijn eigen bedrijf in lesmateriaal gestart. Door middel van unieke lesmethoden hoop ik iets te kunnen betekenen voor basisschoolkinderen en hun leraren.

In eerste instantie wilde ik als leraar basisonderwijs (in opleiding) mijn leerlingen uit groep 7 (waaronder 16 jongens) iets anders aanbieden dan enkel de standaard methode van gebonden lessen. Ik merkte namelijk dat de leerlingen niet geconcentreerd en niet taakgericht waren en een hoge drang tot beweging hadden. Dat zorgde bij deze leerlingen voor weinig succeservaring en bij mijzelf voor een hoop frustratie.

Schermafbeelding 2020-12-13 om 12.24.03.

Betekenisvol leren
Ik wilde het daarom anders gaan aanpakken, door lesmethoden te creëren die meer aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen uit groep 7. Ik begon met het uitzetten van diverse bewegend leren oefeningen in het speellokaal; oefeningen die ik zelf verzon met allerlei verschillende materialen. Van dit mooie project heb ik gelijktijdig mijn studieonderzoek voor de PABO gemaakt.

Een klinkend resultaat
Binnen mijn onderzoek stonden de kernbegrippen taakgerichtheid, motivatie en cognitieve ontwikkeling centraal. De taakgerichtheid score werd bijgehouden aan de hand van een tijdsteekformulier, de motivatie werd beoordeeld aan de hand van beeldmateriaal en de cognitieve ontwikkeling aan de hand van een begin- en eindmeting.

De groep leerlingen die aan bewegend leren deelnam, scoorde op alle drie de kernbegrippen beter dan de controlegroep (leerlingen die traditioneel stil in de klas bleven zitten). Het onderzoek leverde mij als leerkracht behoorlijk wat voldoening op: de participerende leerlingen waren zó enthousiast en hun resultaten waren uitstekend.

Een groot succes
Door de positieve resultaten van het onderzoek heb ik het Leraar Ontwikkel Fonds (LOF) benaderd. Het LOF is een innovatiefonds voor ambitieuze leraren. Ik wilde namelijk kant-en-klare rekenmatten vervaardigen, zodat niet bij elke les alles opnieuw klaargelegd en verzonnen hoefde te worden. Het leek me ideaal om matten in mijn bezit te hebben die ik gemakkelijk binnen mijn lessen kan uitrollen. Dit niet alleen als differentiatie middel, maar ook als methode vervangend.

Bij het LOF heb ik een plan van aanpak ingediend en door hun bijdrage heb ik de matten kunnen realiseren en gedeeltelijk kunnen financieren. De eerste 20 matten waren een groot succes binnen mijn eigen klas en uiteindelijk ook binnen het gehele schoolgebouw.

Anderen inspireren
Het besluit om de bijzondere producten verder te ontwikkelen en te gaan investeren in mijn eigen bedrijf was voor mij een logische volgende stap. De unieke leermatten en aanverwante producten zijn inmiddels

online te koop en krijgen enorm veel aandacht. Ik hoop van harte dat ik heel veel scholen kan inspireren om ook aan de slag te gaan met het energieke en doeltreffende bewegend leren!

bottom of page