top of page
Twister.png
Spring 2.png
Spring.png
Foto site.png

Bewegend leren implementeren op uw school?

Maak gebruik van het Nationaal Programma Onderwijs!

Volgend schooljaar komt er een extra subsidie vrij via het National Programma Onderwijs. Inmiddels is ook de menukaart behorende bij dit programma bekend gemaakt. Op deze menukaart vindt u interventies die uit te voeren zijn binnen uw schoolprogramma in 2021-2022. U kiest als school zelf de aanpakken die het beste bij uw situatie passen. 

 

In de video en tekst hieronder geven wij u hierover meer informatie en vertellen we hoe Leer-Bewegend een creatieve rol kan spelen op uw school.

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen, hun cognitieve ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentaal welbevinden. Het programma biedt ook ondersteuning voor docenten en andere medewerkers in het onderwijs. Zij hebben in het afgelopen jaar enorme flexibiliteit, inzet en creativiteit getoond door onder de steeds wisselende omstandigheden het onderwijs door te laten gaan.

Vanaf schooljaar 2021-2022 krijgt elke school daarom per leerling ongeveer € 700 voor een eigen schoolprogramma. Deze hulp van de overheid is een mooie kans voor scholen om (meer) bewegend te leren. Leer-Bewegend kan hierbij op verschillende manieren een rol spelen. Met onze producten en diensten zorgen wij ervoor dat bewegend leren gemakkelijk toegepast kan worden in de praktijk, waardoor kinderen met plezier kunnen leren! 

Met het extra geld uit het Nationaal Programma Onderwijs heeft u de mogelijkheid om passende, kansrijke interventies (zoals Leer-Bewegend) uit te voeren binnen uw schoolprogramma. Hiervoor kiest u uit de menukaart, waarop verschillende doelgebieden met bijbehorende interventies beschreven staan. De producten en diensten van Leer-Bewegend kunnen binnen verschillende doelgebieden worden ingezet. Hieronder vindt u enkele voorbeelden per doelgebied:

 

Doelgebied A: Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

  • Uitbreiding onderwijs: Leer-Bewegend kan extra onderwijs op maat verzorgen na schooltijd, door middel van lessen bewegend leren (gegeven door onze professionals).

  • Zomer- of lentescholen: Zowel onze leermatten als ons personeel kan worden ingezet tijdens zomer- of lentescholen. Op deze manier kunnen op een leuke, speelse manier achterstanden van leerlingen worden weggewerkt.

 

Doelgebied B: Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

  • Een-op-een begeleiding;

  • Individuele instructie;

  • Instructie in kleine groepen.

Door het inzetten van de professionals van Leer-Bewegend kunnen individuele trajecten met leerlingen worden aangegaan, of trajecten in kleinere groepen. Door het inzetten van onze leermatten wordt maatwerk geleverd en waar mogelijk worden achterstanden weggewerkt. Qua dagindeling zijn er meerdere opties mogelijk: voor, na of tijdens schooltijd.

 

Doelgebeid C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

  • Sportieve activiteiten. Onze methode gaat uit van bewegen, Leer-Bewegend als interventie is dan ook goed te schalen onder sportieve activiteiten.

 

Wij hebben een bewezen effectieve methode in huis (meer informatie hierover vindt u hier). Kort samengevat kan Leer-Bewegend het volgende betekenen binnen uw school:

  • Wij kunnen een waardevolle uitkomst bieden als extra hulp voor de klas. Wij hebben bevoegd personeel in dienst dat creatieve lessen kan verzorgen, waarbij bewegend leren wordt toegepast in de praktijk met behulp van onze leermatten;

  • Ons personeel kan ook ingezet worden als invalkracht;

  • Wij kunnen een structureel aanbod verzorgen op de langere termijn, om bewegend leren toe te passen binnen uw klas of school. We schrijven beleid op het gebied van bewegend leren en we kunnen bewegend leren implementeren binnen het curriculum;

  • Het geld van het Nationaal Programma Onderwijs kan ook worden gebruikt voor de aanschaf van onze producten: leermatten, workshops, de e-learning of een masterclass.

 

Wij zijn gedreven om de uitdaging waar het onderwijs voor staat op een creatieve manier aan te gaan en kinderen met plezier te laten leren. Juist in deze tijd! Wilt u met behulp van de subsidie van de overheid gebruik maken van onze producten en/of diensten? Neem dan contact met ons op!

 

Meer informatie over het Nationaal Programma Onderwijs vindt u op de website van Rijksoverheid.

bottom of page