top of page
Twister.png
Spring 2.png
Spring.png
Foto site.png

Waarom bewegend leren?

 

Om optimaal te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen tijdens de les fysiek bezig zijn, door te bewegen en/of iets aan te raken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is urenlang stilzitten in de schoolbanken niet de meest effectieve manier om iets te leren, noch is het gezond voor het lichaam of de leergierige jonge hersenen van de kinderen.

Het menselijk lichaam is niet ontworpen om langdurig op een stoel te blijven zitten, echter dit is toch precies wat er meestal op school plaatsvindt. Schoolkinderen moeten bewegen. Bewegen laat het bloed stromen, het stimuleert de creativiteit en het breekt de monotonie van het stilzitten achter het bureau.

Wanneer lerende schoolkinderen fysiek bezig zijn tijdens het leerproces, kan dit een groot, positief effect op ze hebben. Zelfs als zo’n speelse vorm of beweging op dat moment geen direct verband houdt met het uiteindelijke leerdoel.
 

Denkwijze veranderen
Uit onderzoek blijkt dat wanneer schoolkinderen bewegen terwijl ze praten over rekenen, dit de manier waarop zij over rekenen denken kan veranderen. Door bewegend leren in te zetten tijdens rekenlessen komen er allerlei activiteiten in de hersenen op gang. Dit zorgt ervoor dat leerlingen beter rekenkundige verbanden kunnen leggen, er meer innovatieve ideeën ontstaan en er tevens plaats is voor een groter oplossend vermogen in het kinderbrein.

En een bijkomend voordeel is dat al die lichamelijke oefening eveneens meehelpt bij het opbouwen van nieuwe hersencellen, zodat het kind nog meer informatie op kan slaan.
 

Beter concentreren
Uit onderzoek blijkt dat kinderen tijdens bewegend rekenen hun taak geconcentreerder uitvoeren dan kinderen in een les waarin geen beweging plaatsvindt. Bewegen tijdens het leren zorgt namelijk voor een betere doorbloeding van de hersenen (Leijenaar, 2014), een verhoging van de zuurstofopname en een toename van de aanmaak van endorfine. Een ander gevolg is dat het stresshormoon daalt waardoor het kind zich beter kan concentreren (Koorneef, 2001). De verhoogde concentratie verbetert tevens de aandacht van de kinderen en daarmee ook de taakgerichtheid.

Uit onderzoek blijkt ook dat leerachterstanden vaak gepaard gaan met motorische achterstand. Bewegend leren zal zowel een leerachterstand als een motorische achterstand kunnen verbeteren.

 

Verbetering in gedrag
Wanneer kinderen leren door middel van beweging verbetert dit hun gedrag. Doordat ze hun gehele lichaam betrekken bij het leerproces, vergroten ze hun focus en aandacht, en stimuleren zij hun zelfvertrouwen en motivatie. Dit leidt tevens tot minder verstoring in de klas en meer focus en betrokkenheid. Kortom: schoolgaande kinderen leren het beste door bewegend te leren!

 

Mindset
Door een type les aan te bieden die veel leuker is dan de soms saaie, standaard lesmethoden, kan de mindset van schoolkinderen op een geweldige manier gestimuleerd worden. Bijkomend voordeel is een groep aandachtige schoolkinderen in de klas!

Enthousiast over bewegend leren? Ga aan de slag met de lesmaterialen van Leer-bewegend, moedig leerlingen enthousiast aan om op te staan, om vervolgens flink in beweging te komen. Dat zal er gegarandeerd voor zorgen dat zowel de leerlingen als de leerkracht meer plezier beleven, met een effectievere en dynamischer leermethode dan die zij daarvoor gewend waren!

bottom of page